Avizul de convocare a Adunarii Generale a SA “Viorica-Cosmetic”

19.04.2019

În atenția acționarilor “Viorica-Cosmetic” S.A.

a

Consiliul societății a hotărît:

a

1.1.A convoca adunarea generală anuală ordinară a acționarilor SA “Viorica-Cosmetic” pe data de 30 mai 2019, pe adresa mun. Chișinău, str.Mesager, 1.

a

Forma petrecerii adunării: cu prezența acționarilor

Începutul înregistrării: 10-00 (ora locală)

Începutul adunării: 11-00 (ora locală)

a

Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA ”Viorica-Cosmetic”:

a

1.Aprobarea raportului anual al Consiliului societății asupra totalurilor activității pentru anul 2018.

2. Aprobarea raportului financiar anual al al societății asupra totalurilor activității pentru anul 2018.

3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori a societăţii.

4. Cu privirea la repartizarea profitului pentru anul 2018. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului în anul 2019.

5. Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului societăţii şi Comisiei de cenzori.

6. Alegerea membrilor Consiliului societăţii.

7. Aprobarea organizaţiei de audit a Societăţii şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor ei.

8. Cu privire la autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului a adunării generale anuale a acționarilor de către Comisia de Cenzori a Societății.

a

a

Data întocmirii listei acționarilor pentru participarea la AGA – 26 aprilie 2018. Începînd cu data de 20 mai 2019 acționarii societății vor avea posibilitatea de a lua cunoștință cu materialele de pe ordinea de zi, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mesager 1, în zilele de lucru, de la 16-00 pînă la 17-00.

Acționarii trebuie să dețină pașaportul sau buletinul de identitate, certificatul de acțiuni sau extrasul din registrul acționarilor, iar în cazul transmiterii dreptului de vot și procura autentificată în modul stabilit de legislație.

a

Director general Maria BORTA

a

a

« Înapoi
© Developed by CommerceLab