SA ”Viorica-Cosmetic” invită companiile de construcții să participe la licitația pentru reconstrucția secției de producere a preparatului biologic ”BioR”, cu o suprafață totală de 504 mp. pe str. Mesager 1 mun. Chișinău

27.07.2019

SA ”Viorica-Cosmetic” invită companiile de construcții să participe la licitația pentru reconstrucția secției de producere a preparatului biologic ”BioR”, cu o suprafață totală de 504 mp. pe str. Mesager 1 mun. Chișinău

  1. Durata lucrărilor: Începutul lucrărilor - în termen de două săptămâni de la anunțarea rezultatelor licitației

Finisarea lucrărilor - nu mai mult de trei luni de la data începerii lucrărilor.

2. Tipul de construcție: - reconstrucție, extindere

3. Etapele efectuării lucrărilor:

3.1. Proiect de constructii - conform proiectului - 5141-1-SA, 5141-1-CM

3.2. Proiect de instalatii electrice - conform proiectului - 5141-1-EEF, IEI

3.3. Proiect instalare încălzire, ventilație și aer condiționat - 5141-1- IVC

3.4. Proiect alimentare apă și canalizare - 5141-1- RAC

3.5. Proiect instalare dispozitive de joasă tensiune, sisteme de alarmă de incendiu și de securitate - 5141-1-TS

4. Etapele licitației:

4.1. Participanții trimit o cerere de participare la licitație până la 02.08.2019 la adresa de e-mail Marin.Macari@viorica.md.

4.2. Organizatorul ofertei prezintă copiile proiectelor pe adresa str. Mesager 1, mun. Chișinău. Persoana de contact: Macari Marin, mob. 069383802, tel. 022 836 290.

4.3. Participanții expediază ofertele comercilae până la data de 13 august 2019 la poșta electronică Marin.Macari@viorica.md. Ofertele comerciale trebuie să includă:

- Devizele de cheltuieli în corespundere cu formularele nr. 3, nr. 5 și nr. 7 WinCmeta

- Copii ale situațiilor financiare pentru anul 2018 prezentate Biroului Naționl de Statistică și pentru prima jumătate a anului 2019.

- Lista clienților cu care participanții au cooperat pentru construirea obiectelor cu destinație industrială,  în special a obiectelor construite în conformitate cu standardele internaționale GMP (pentru industria farmaceutică și cosmetică).

4.4. Organizatorul evaluează ofertele comerciale inițiale. Criteriile de evaluare a ofertelor:

-          corespunderea cerințelor tehnice prevăzute în documentașia de proiect;

-          experiență în constrcția obiectelor cu destinație industrială, în special a celor construite după standardele internaționale GMP;

-          cea mai bună ofertă de preț;

-          stabilitatea financiară a companiei;

-          condițiile de plată;

-          garanția calității.

Termenul estimativ pentru evaluarea ofertelor depuse: 20 august 2019.

4.5. Etapa negocierilor prin poșta electronică. După evaluarea ofertelor inițiale, organizatorul va trimite o scrisoare de notificare tuturor participanților, în care vor fi listați numai participanții care îndeplinesc cerințele specificate în p. 4.4. și va notifica data începerii negocierilor.

Regulamentul de petrecere a negocierilor prin poșta electronică:

a) La etapa de negocieri, participanții au dreptul să reducă într-un mediu concurențial valoarea totală a ofertelor lor fără a modifica alte condiții legate de licitație.

b) Organizatorul anunță prin e-mail suma totală a ofertelor fiecărui participant și apoi invită ofertanții să analizeze posibilitatea de a reduce suma totală a ofertelor lor în termeni monetari în moneda licitației. În mesaj organizatorul va afișa numai suma totală a ofertelor fără denumirea participanților.

c) Ofertanții care doresc să reducă suma totală a ofertei anunță organizatorul prin e-mail cu privire la reducerea sumei. Pasul minim de reducere este de 1000 lei.

d) Negocierile se desfășoară până în momentul în care toți participanți declară că prețul oferit este ultima ofertă.

e) Începerea etapei de licitare prin e-mail va fi anunțată după evaluarea ofertelor inițiale.

 

4.6. Etapa finală a licitației va fi încheierea contractului cu participantul care a prezentat cea mai bună ofertă de preț și calitate.

           

« Înapoi
© Developed by CommerceLab