Conducerea Companiei

Borta Maria
Director General
Țurcan Ion Director Marketing
Macari Marin Director Economie şi Finanţe
Ilinițcaia Irina Șef Magazine Specializate
Gavriliuc Iurii Director de Producţie
Drăgan Rada Şef Secţiei Vînzări
Bivol Ion
Şef Secţie Aprovizionare
Codreanu Mariana Şef Secţia Juridică şi Resurse Umane
Dodon Larisa Contabil Şef
Pociumban Alla Cosmetolog Şef
Guţul Liudmila Parfumer Şef