REGULAMENT CONCURS

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„203 PREMII: Încearcă-ţi norocul!”
Perioada campaniei: 12 februarie 2022 – 30 aprilie 2022
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei promoționale „203 SUPER PREMII: Încearcă-ţi norocul!” (denumită în continuare „Campania”) este S.A „VIORICA-COSMETIC” (numita în prezentul regulament „Organizatorul”), cu sediul la Chișinău, Republica Moldova, str. Mesager, 1.

1.2 Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și sa se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania promoțională „203 SUPER PREMII: Încearcă-ţi norocul!” este organizată și se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Campania se va desfășura în condițiile prezentului Regulament, în rețeaua de magazine N1, Fourchette, Alina Cosmetics, Green Hills, Velmart, Bonus, Împărăția Curațeniei.

2.3 Campania promotionala „203 SUPER PREMII Încearcă-ţi norocul!” se desfășoară în perioada: 12 februarie 2022 (ora 00:00:01) – 30 aprilie 2022 (ora 23:59:59).

2.4 Bonul fiscal ce atestă achiziția a minim un produs promoțional „Viorica” în perioada de desfășurare a Campaniei trebuie păstrat întreg și nedeteriorat, indiferent de modalitatea de înscriere în campanie. Pierderea sau deteriorarea acestuia, în orice mod, va duce la invalidarea premiului în cazul unui câștig. 

2.5 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei, cu difuzarea unui anunț public despre modificarea perioadei respective pe pagina web viorica.md.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE ÎNSCRIERE

3.1 În Campanie se pot înscrie persoanele fizice cu domiciliul sau reședința, chiar și temporara, în Republica Moldova, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care accepta termenii și condițiile prezentului Regulament. 

3.2 Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Pentru înscrierea validă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

a) Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 3; 

b) Participantul trebuie să achiziționeze cel puțin un produs participant, pe un singur bon fiscal în perioada Campaniei și să poată face dovada de achiziție; 

c) După achiziționarea produsului, participantul trebuie să completeze formularul online de înscriere, unde va indica numele, prenumele, numărul bonului care confirmă cumpărătura și numărul de telefon, sau să transmită un SMS cu numărul bonului fiscal la 1876 (tarif obișnuit).

d) Un abonat are dreptul de a se înregistra cu același număr de telefon de maxim 3 ori în decurs de 24 de ore. Înregistrările care depășesc acest număr nu vor fi luate în considerare, iar abonatul va recepționa o notificare de respingere a înregistrării.

e) Un bon fiscal care confirmă cumpărătura cel puțin a unui produs Viorica se echivalează cu o înregistrare prin formular sau un SMS transmis.

f) Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, personal, valabil un urmatoarele rețele de telefonie mobilă: Orange, Moldcell sau Unite.

g) Participantul trebuie sa trimită prin sms sau web DOAR numărul bonului fiscal (vezi specimen mai jos). O înscriere poate fi considerată corectă doar dacă mesajul transmis prin SMS sau ONLINE conține numai cifre, care corespund numărului de bon fiscal.

Pentru fiecare SMS înscris, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS, după cum urmează:

(a) Dacă un participant a efectuat o înscriere validă în Campanie, va primi următorul mesaj:

Iti multumim pentru participare! Inscrierea ta va intra in urmatoarea tragere la sorti pentru unul dintre premiile Campaniei. Pastreaza bonul fiscal! 

(b) Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 4-lea număr de bon fiscal într-o zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta zi de campanie (3 bonuri). Acest bon fiscal il poti inscrie maine pe site sau prin SMS. 

(c) Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 4-lea număr de bon fiscal în ultima zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta zi de campanie (3 bonuri). Multumim pentru participare! Cu drag, Viorica.

(d) Dacă un Participant se înscrie după fianlizarea promoției, acesta va primi următorul mesaj:

Campania Viorica s-a incheiat. Iti multumim pentru participare si te asteaptam la urmatoarele campanii promotionale! Cu drag, Viorica.

(e) Dacă același număr de bon fiscal este trimis de mai multe ori de pe același număr de telefon:

Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul campaniei. Te rugam sa participi cu un alt bon! Cu drag, Viorica.

(f) Dacă un Participant se înscrie cu un număr de bon gresit, acesta va primi următorul mesaj:

Mesajul trimis nu contine numarul bonului fiscal. Te rugam sa trimiti numarul bonului fiscal format doar din cifre. Succes!

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

5.1 În cadrul Campaniei vor fi acordate următoarele categorii de premii:

Nr.Descriere premiuCantitate
1.Set Hair Styling Dyson1
2.Apple iPhone1
3.Voucher 5000 MDL bijuterii1
4.Seturi de produse VIORICA200

5.2 Extragerea câștigătorilor care vor intra în posesia seturilor de produse VIORICA va avea loc săptămânal pe canalul Youtube #Viorica. Încearcă-ți norocul!

5.3 Marea extragerea a celor 3 premii valoroase (Apple Iphone, Set Hair Styling Dyson, voucher 5000 MDL pentru bijuterii) va avea loc în data de 3 mai 2022. Câștigătorii vor primi câte un SMS de confirmare a câștigului la numărul indicat în formularul de participare.

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

6.1 Ulterior desemnării câștigătorilor, Organizatorul va începe procesul de validare a acestora prin verificarea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament. 

6.2 Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați printr-un SMS la numărul de telefon mobil utilizat pentru înscrierea în Campanie în maximum 5 zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorilor.

6.3 Câștigătorii sunt obligați să revendice premiile în decurs de 14 zile lucrătoare din data transmiterii SMS-ului de confirmare a câștigului la numărul de telefon indicat în formularul de participare.

6.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii documentelor în original, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1 Tuturor participanţilor la Campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08 iulie 2011. 

7.2 Anunțarea câștigurilor poate fi efectuată în formă publică. Participarea la Campanie reprezintă acordul potențialilor câștigători cu privire la faptul că numele, prenumele, câștigul, imaginea şi vocea acestora vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare şi folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. 

7.3 Câștigătorii vor emite un consimțământ în formă scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator în momentul înscrierii. 

7.4 Prin participarea la Campania promoţională, participanţii acordă consimțământul liber expres și necondiționat la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator și la primirea, în decurs de 5 ani, a mesajelor promoționale și notificărilor din numele Organizatorului.

Alte întrebări cu privire la desfășurarea campaniei le puteți expedia la adresa electronică: pr@viorica.md.

Primește noutăți despre oferte și promoții