REGULAMENT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Card Cadou -25%” și “Voucher Valoric 100 lei”

Perioada campaniei: 25 septembrie 2023 – 31 octombrie 2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei promoționale „Card Cadou -25%” și “Voucher Valoric 100lei” (denumită în continuare „Campania”) este S.A „VIORICA-COSMETIC” (numita în prezentul regulament „Organizatorul”), cu sediul la Chișinău, Republica Moldova, str. Mesager, 1.

1.2 Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și sa se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania promoțională ”Card Cadou -25%” și “Voucher Valoric 100lei”este organizată și se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova în orașele Chișinău și Bălți în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Campania se va desfășura în condițiile prezentului Regulament, în magazine specializate Viorica Cosmetic pe teritoriul Republicii Moldova.

2.3 Campania promotionala „Card Cadou -25%” și “Voucher Valoric 100lei” se desfășoară în perioada: 25 septembrie 2023 (ora 00:00:01) – 31 octombrie 2023 (ora 23:59:59).

2.4 “Card Cadou -25%” sau “Voucher Valoric 100lei” poate fi utilizat de o singura data la achiziția oricaror produse in magazine specializate “Viorica” cu excepția seturilor și produselor promoționale. “Card Cadou -25%” sau “Voucher Valoric 100lei” în perioada de desfășurare a Campaniei trebuie păstrat întreg și nedeteriorat, pina la utilizare acestuia. Pierderea sau deteriorarea acestuia, în orice mod, va duce la invalidarea lui. 

2.5 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei, cu difuzarea unui anunț public despre modificarea perioadei respective pe pagina web www.viorica.md.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPAREA

3.1 În Campanie se pot participa persoanele fizice cu domiciliul sau reședința, chiar și temporara, în Republica Moldova, care au împlinit vârsta de 18 ani la data participării în Campanie și care accepta termenii și condițiile prezentului Regulament. 

3.2 Participare în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. VOUCHERE ELABORATE

4.1 Pentru desfășurarea Campaniei de catre Organizator au fost elaborate Vouchere cu următoarele specificații și cantități:

a) “Voucher Valoric 100lei” distribuite in orașul Bălți – 1000 buc cu numărul seriei de la 0001 pînă la 1001

b) „Card Cadou -25%” distribuite in orașul Bălți – 2500 buc

c) “Voucher Valoric 100lei” distribuite in orașul Chișinău – 1000 buc cu numărul seriei de la 1001 pînă la 2002

d) „Card Cadou -25%” distribuite in orașul Chișinău – 2500 buc.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Pentru participarea validă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

a) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3; 

b) Participantul trebuie să achiziționeze cel puțin un produs participant, pe un singur bon fiscal în perioada Campaniei și să poată face dovada de achiziție; 

c) Participantul trebuie să accepte participarea în programul de loialitate a Organizatorului și să ofere datele cu caracter personal pentru înregistrare în acest program și să dea acordul pentru prelucrarea datelor personale.

d) În momentul achiziționării produsului, participantul trebuie să prezinte “Card Cadou -25%” sau “Voucher Valoric 100lei” și să-l transmită către consultant magazinului specializat “Viorica” pentru a fi depozitat.

e) “Card Cadou -25%” sau “Voucher Valoric 100lei” aplecat la o achiziție nu se restituie la participant. Acest Voucher Poate fi aplecat de o singura data într-un singur bon de un singur participant.

f) “Card Cadou -25%” sau “Voucher Valoric 100lei” poate fi utilizat la orice produs/se cu excepția seturilor și produselor promoționale.

g) Participantul nu poate achiziționa produs/produse cu valoarea mai mica de 100 lei.

h) În caz, cînd participant a procurat un produs/se cu valoarea mai mare de 100 lei și dorește să aplice “Voucher Valoric 100lei” diferența de preț se achită de către participant. În caz nedorinței de a achita această diferența de preț Voucher nu poate fi utilizat si aplicat la achiziția data.

i) În caz, când participant posedă card de reducere Viorica și este client fidel a companiei Viorica-Cosmetic S.A. acest card nu poate fi aplicat concomitent cu “Card Cadou -25%” sau “Voucher Valoric 100lei”. Dar acest card trebuie sa fie prezentat catre consultant pentru a inregistra in campania data. Reducere la utilizarea Voucherului nu se cumulează cu reducere de fidelitate de 5% sau 10% oferită companiei Viorica-Cosmetic S.A. la acest participant conform programului de loialitate.

SECȚIUNEA 5. MODIFICAREA REGULAMENTULUI ȘI PERIOADEI PROMOȚIONALE

5.1 Organizatorul iși  rezerva  dreptul  de  a  modifica unilateral prezentul Regulament conform dispozitiilor legale. cu difuzarea unui anunț public despre modificari create în acest Regulament pe pagina web www.viorica.md. Nici o modificare nu poate fi retroactiva

5.2 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei, cu difuzarea unui anunț public despre modificarea perioadei respective pe pagina web www.viorica.md.

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1 Tuturor participanţilor la Campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia datelor cu caracter

7.2 Prin participarea la Campania promoţională, participanţii acordă consimțământul liber expres și necondiționat la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator și la primirea, în decurs de 5 ani, a mesajelor promoționale și notificărilor.

Primește noutăți despre oferte și promoții